DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS INTERNACIONALS Codi 16062263
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 3 3 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Economia
Gestió d'Empreses
Coordinador/a
FONTS RIBAS, ALBERT
Adreça electrònica albert.fonts@urv.cat
Professors/es
FONTS RIBAS, ALBERT
Web http://www.fcee.urv.cat
Descripció general Matèria cursada en el marc de programes de mobilitat nacionals i internacionals, de l'àmbit acadèmic de l'Economia, complementària a l'actual pla d'estudis.
Únicament per a l'alumnat que participa en programes de mobilitat. Es recomana cursar aquesta optativa a 4rt curs.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent