DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) ESTADÍSTICA I Codi 16214007
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer Primer
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
LÓPEZ-REY LAURENS, JUAN MANUEL
CORBELLA DOMÈNECH, TERESA
MANJÓN ANTOLÍN, MIGUEL CARLOS
CASAS CRIADO, RAQUEL
Adreça electrònica juanmanuel.lopezrey@urv.cat
miguel.manjon@urv.cat
raquel.casas@urv.cat
teresa.corbella@urv.cat
Professors/es
LÓPEZ-REY LAURENS, JUAN MANUEL
MANJÓN ANTOLÍN, MIGUEL CARLOS
CASAS CRIADO, RAQUEL
CORBELLA DOMÈNECH, TERESA
Web http://moodle.urv.cat/
Descripció general Aprendre a ordenar la informació econòmica per a aprofitar-la millor i per seleccionar les mesures més representatives per descriure-la. Contingut: Estadística descriptiva, anàlisi de la regressió, números índexs i taxes de variació.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent