DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) DRET MERCANTIL Codi 16214010
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer Primer
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
RODAS PAREDES, PAOLA NICOLHE
ISERN SALVAT, MARIA ROSA
DIEZ BESORA, JOSEP LLUÍS
CASAMITJANA OLIVÉ, CRISTINA
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
ASSAMÀ RAFÍ, MÒNICA
Adreça electrònica mdelcarmen.iturrioz@urv.cat
monica.assama@urv.cat
mariateresa.franquet@urv.cat
cristina.casamitjana@urv.cat
mariarosa.isern@urv.cat
josep.diez@urv.cat
paola.rodas@urv.cat
Professors/es
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
ASSAMÀ RAFÍ, MÒNICA
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
CASAMITJANA OLIVÉ, CRISTINA
ISERN SALVAT, MARIA ROSA
DIEZ BESORA, JOSEP LLUÍS
RODAS PAREDES, PAOLA NICOLHE
Web
Descripció general NOTA: Els recents canvis legislatius han suposat la derogació de les lleis de societats anònimes i de responsabilitat limitada, refonent-les en una única norma: la Llei de Societats de Capital, de 2 de juliol de 2010. Per això, i amb la finalitat d'una major claredat pedagògica, hem considerat oportú revisar i actualitzar els temes corresponents a les esmentades figures societàries. L’objectiu de l’assignatura és proporcionar a l’alumne els conceptes bàsics que el permeten conèixer el contingut fonamental de les normes i institucions més habituals dins del tràfic jurídic empresarial i de l’empresa.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent