DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) ORGANITZACIÓ D'EMPRESES Codi 16234003
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
LÓPEZ PANISELLO, MA. BELÉN
GALIANA LLASAT, PAU FERRAN
Adreça electrònica pau.galiana@urv.cat
Professors/es
GALIANA LLASAT, PAU FERRAN
Web
Descripció general Introducció als conceptes d'empresa i empresari. Ubicar l'empresa en un entorn on la competitivitat és determinant a l'hora de prendre decisions. Aproximació als subsistemes empresarials: conceptes i mètodes inicials.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent