DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT Codi 16234102
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Tercer 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
BORRAS BALSELLS, FRANCESC XAVIER
GRAU CASTELL, LAIA
Adreça electrònica laia.grauc@urv.cat
Professors/es
GRAU CASTELL, LAIA
Web
Descripció general Per poder realitzar les inversions, l’empresa necessita recursos, diners. El problema que se li planteja al director financer és l’obtenció d’aquests recursos. L’objectiu d’aquesta assignatura és el que proporciona les eines i instruments necessaris per la presa de decisions en aquest àmbit mirant de maximitzar la riquesa dels accionistes.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent