DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING Codi 16234115
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
MESTRE GIL, ALBERT
COLÀS RICART, FERRAN
Adreça electrònica albert.mestre@urv.cat
Professors/es
MESTRE GIL, ALBERT
Web
Descripció general
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent