DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) FISCALITAT Codi 16234120
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Quart 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
DURÁN WEITKAMP, CHRISTIAN
BEL ACCENSI, FERRAN SALVADO
Adreça electrònica ferransalvado.bel@urv.cat
Professors/es
BEL ACCENSI, FERRAN SALVADO
Web
Descripció general S'analitzen les principals figures impositives del sistema fiscal espanyol
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent