DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES Codi 16234213
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Optativa 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
CAUBET ESPUNY, CLAUDIA
RABASCO ESCODA, NEUS
Adreça electrònica neus.rabasco@urv.cat
claudia.caubet@urv.cat
Professors/es
RABASCO ESCODA, NEUS
CAUBET ESPUNY, CLAUDIA
Web
Descripció general Assignatura introductòria al mix de comunicació de màrqueting (publicitat, promoció de vendes, relacions públiques, màrqueting directe, venda personal).
Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs. - Tortosa - Reus: Menció en Màrqueting
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent