DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS Codi 16234215
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Optativa 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
RODRÍGUEZ MERAYO, MARÍA ARACELI
FAURA POY, ANTONIO
Adreça electrònica antonio.faura@urv.cat
Professors/es
FAURA POY, ANTONIO
Web
Descripció general L'objectiu general d'aquesta assignatura és el de comprendre i interpretar la informació financera de les empreses, així com les normes en què es basa la seva elaboració. L'objectiu del programa docent és que l'alumne sigui capaç de comprendre la situació financera, activitat i fluxos de fons d'una empresa de tal manera que li permeti elaborar un diagnòstic, a partir de la informació continguda en els informes comptables públics de les empreses, que serveixi de base per a la presa de decisions. Aquesta anàlisi es farà des del punt de vista patrimonial, econòmic i financer.
Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent