DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS Codi 16234216
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Optativa 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
DE ANDRÉS SÀNCHEZ, JORGE
MIRÓ ARAGONÉS, JOSEP
TERCEÑO GÓMEZ, ANTONIO
Adreça electrònica josep.miro@urv.cat
Professors/es
MIRÓ ARAGONÉS, JOSEP
Web http://moodle.urv.net/
Descripció general Anàlisi de les operacions financeres d'amortització habituals en el mitjà i llarg termini i valoració d'actius de renda fixa.
Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent