DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT Codi 16914005
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
TRAVÉ BAUTISTA, MARÍA ÁNGELES
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
VIDAL GIBERT, MARÍA ISABEL
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
GINIEIS IRIBARREN, MATÍAS CARLOS
RODRÍGUEZ MERAYO, MARÍA ARACELI
Adreça electrònica mangels.trave@urv.cat
araceli.rodriguez@urv.cat
mariahelena.suarez@urv.cat
mariaisabel.vidal@urv.cat
mariajose.porras@urv.cat
matias.ginieis@urv.cat
Professors/es
TRAVÉ BAUTISTA, MARÍA ÁNGELES
RODRÍGUEZ MERAYO, MARÍA ARACELI
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
VIDAL GIBERT, MARÍA ISABEL
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
GINIEIS IRIBARREN, MATÍAS CARLOS
Web
Descripció general Aquesta assignatura inicia a l’estudiant en els aspectes generals de la comptabilitat, així com en aquells aspectes més rellevats que permetin elaborar una informació que sigui útil per als estudiants.
Impartida per la FEE
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent