DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL Codi 16914015
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Segon 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
LLAURADÓ PÉREZ, MARINA
Adreça electrònica manuel.albiac@urv.cat
marina.llaurado@urv.cat
Professors/es
ALBIAC CRUXENT, MANUEL
LLAURADÓ PÉREZ, MARINA
Web
Descripció general En aquesta assignatura es preten realitzar una primera aproximació al estudiant, respecte de la organització i funcionament de la nostra administració de justícia. Estudi que es concretarà en tres grans grups: la organització judicial, el personal que intervé en l'administració de justícia des de les diferents vessants i els actes processal que es duen a terme davant dels jutgats
Impartida per la FCJ
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent