DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) GESTIÓ DE LA QUALITAT Codi 16914112
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Tercer 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
MASET GAYA, RAQUEL
GAS AIXENDRI, CARLOS JESÚS
Adreça electrònica carlosjesus.gas@urv.cat
raquel.maset@urv.cat
Professors/es
GAS AIXENDRI, CARLOS JESÚS
MASET GAYA, RAQUEL
Web
Descripció general Assignatura de coneixement bàsic de les característiques diferencials i forma de funcionament pràctic de les empreses, amb la qualitat com a eina de gestió. Explica el procés històric, económic i social que ha conduit al concepte actual de Gestió de la Qualitat, tot justificant les diferents etapes que es poden identificar. Desenvolupa els principis que regeixen la Gestió de la Qualitat i els presenta en la seva vesant d'aplicació directa i pràctica a l'empresa. Proporciona les competències necessàries per saber recopilar dades significatives, analitzar, diagnosticar i presentar propostes adients, per la correcta implantació de la Gestió de Qualitat a l'empresa.
Impartida per la FEE
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent