DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL Codi 16914122
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
8 Obligatòria Quart 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
RODAS PAREDES, PAOLA NICOLHE
Adreça electrònica mariarosa.isern@urv.cat
javier.tua@urv.cat
paola.rodas@urv.cat
Professors/es
ISERN SALVAT, MARIA ROSA
TUA LOPEZ, JAVIER
RODAS PAREDES, PAOLA NICOLHE
Web
Descripció general
Impartida per la FCJ
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent