DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL Codi 16914132
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
8 Obligatòria Cinquè 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
TORRES ROSELL, NÚRIA
Adreça electrònica nuria.torres@urv.cat
mariaafrica.cruz@urv.cat
Professors/es
TORRES ROSELL, NÚRIA
CRUZ JIMENEZ, MARIA AFRICA
Web
Descripció general Estudi dels diversos delictes que tipifica el Codi penal espanyol, atenent no només a la seva regulació positiva, sinó també a la interpretació que en fan els tribunals a l'hora de la seva aplicació. En aquesta assignatura l'alumne haurà d'aplicar els coneixements adquirits a la Part General del Dret penal.
Impartida per la FCJ
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent