DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) DRET DE SUCCESSIONS Codi 16914133
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
5 Obligatòria Cinquè 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
VILLÓ TRAVÉ, CRISTINA
Adreça electrònica esteve.bosch@urv.cat
cristina.villo@urv.cat
Professors/es
BOSCH CAPDEVILA, ESTEBAN
VILLÓ TRAVÉ, CRISTINA
Web
Descripció general La transmissio de drets patrimonials derivats del fet de la mort d'una persona.
Impartida per la FCJ
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent