DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) DRET PROCESSAL PENAL Codi 16914139
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Obligatòria Cinquè 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
CERRATO GURI, ELISABET
Adreça electrònica elisabet.cerrato@urv.cat
Professors/es
CERRATO GURI, ELISABET
Web
Descripció general L'assignatura de Dret processal penal té com a principals objectius explicar els diferents tipus de judicis de caràcter penal existents en el nostre ordenament jurídic, així com l'anàlisi de les diferents activitats processals que es poden dur a terme en cadascuna de les etapes i fases dels procediments judicials penals
Impartida per la FCJ
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent