DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D) Codi 16914301
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Treball fi de grau Cinquè 2Q conv. única
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits Consultar normativa de TFG per requisit de matrícula.
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Dret Públic
Coordinador/a
TORRES ROSELL, NÚRIA
Adreça electrònica mariateresa.franquet@urv.cat
mariarosa.isern@urv.cat
nuria.torres@urv.cat
miriam.morell@urv.cat
adria.calvet@urv.cat
rosa.barcelo@urv.cat
Professors/es
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
ISERN SALVAT, MARIA ROSA
TORRES ROSELL, NÚRIA
MORELL CALVO, MIRIAM
CALVET CASAJUANA, ADRIÀ
BARCELÓ COMPTE, ROSA
Web
Descripció general Al treball fi de grau s'han d'integrar els coneixements teorico-pràctics assolits al llarg del grau i és un treball que s'ha de desenvolupar de forma analítica, creativa i crítica
Corresponent a Dret
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent