DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ Codi 17204001
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 1Q
2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
MALLAFRÉ PORTA, FRANCESC XAVIER
ALVAREZ FERNANDEZ, SUSANA MARIA
GARCÍA FAMOSO, MARÍA MONTSERRAT
GARCÍA-BARROSO VILLALONGA, CARLOS
Adreça electrònica montse.garcia@urv.cat
susana.alvarez@urv.cat
francescxavier.mallafre@urv.cat
angels.moncusi@urv.cat
carlos.garciabarroso@urv.cat
joseluis.santacruz@urv.cat
gabriel.plana@urv.cat
joantomas.matamalas@urv.cat
Professors/es
GARCÍA FAMOSO, MARÍA MONTSERRAT
ALVAREZ FERNANDEZ, SUSANA MARIA
MALLAFRÉ PORTA, FRANCESC XAVIER
MONCUSÍ MERCADÉ, MARIA DELS ÀNGELS
GARCÍA-BARROSO VILLALONGA, CARLOS
SANTACRUZ MUÑOZ, JOSÉ LUIS
PLANA GAVALDÀ, GABRIEL
MATAMALAS LLODRA, JOAN TOMÀS
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Iniciar a l’alumne en la programació d'aplicacions. Introduir els elements i tècniques per a dissenyar programes simples. Experimentar els conceptes amb l'ajuda de casos pràctics.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent