DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ Codi 17234116
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
FERRÉ BERGADÀ, MARIA
Adreça electrònica maria.ferre@urv.cat
cesar.mauri@urv.cat
neus.budesca@urv.cat
Professors/es
FERRÉ BERGADÀ, MARIA
MAURI LOBA, CESAR FRANCESC
BUDESCA HERNANDO, NEUS
Web http://moodle.urv.cat/
Descripció general Trobar l’algorisme que resolgui un problema de la forma més eficient possible és una tasca complexa. Això ens fa entreveure que és indispensable tenir una metodologia per a fer-ho. Una metodologia és un conjunt de mètodes, principis, regles que permeten enfrontar de forma sistemàtica el desenvolupament d’una solució a una problema plantejat. A l’assignatura treballarem tots els aspectes necessaris per aconseguir dissenyar aquesta solució algorítmica idònia al problema plantejat i saber validar-la.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent