DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) VISIÓ PER COMPUTADOR Codi 17234217
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Optativa 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
PUIG VALLS, DOMÈNEC SAVI
Adreça electrònica susana.alvarez@urv.cat
domenec.puig@urv.cat
Professors/es
ALVAREZ FERNANDEZ, SUSANA MARIA
PUIG VALLS, DOMÈNEC SAVI
Web http://moodle.urv.cat/
Descripció general Realitzar una introducció al món de la Visió per Computador. S'estudiaran les necessitats i motivacions que han portat a mecanitzar alguns processos de percepció visual amb la finalitat d'aconseguir resultats semblants als de la visió humana. L'assignatura tindrà un caire descriptiu i pràctic, i només s'explicaran els models matemàtics i físics imprescindibles per a fonamentar les tècniques exposades. S'estudiaran alguns dels principals processos que permeten obtenir, caracteritzar i interpretar la informació present en les imatges capturades en el món tridimensional. La part pràctica de l'assignatura inclourà l'estudi dels components bàsics de qualsevol sistema de visió (CCD's, plaques, etc), així com la realització de petites implementacions d'algunes de les tècniques de processament d'imatges explicades a les classes teòriques. Els exemples pràctics que es proposaran estaran encaminats a estudiar la interrelació entre la visió i altres disciplines com la robòtica així com la seva aplicació al món industrial.
Aquesta optativa s'ofereix només als estudiants de la menció: Enginyeria del Software
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent