DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS Codi 17264112
Ensenyament
Grau de Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils (2018)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
MONCUSÍ MERCADÉ, MARIA DELS ÀNGELS
Adreça electrònica josepm.banus@urv.cat
angels.moncusi@urv.cat
Professors/es
BANÚS ALSINA, JOSEP MARIA
MONCUSÍ MERCADÉ, MARIA DELS ÀNGELS
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Fonaments de sistemes operatius estableix les bases per a usar, amb coneixement de causa i de manera eficient, un sistema operatiu qualsevol. El principal objectiu es entendre les funcionalitats que ofereixen els SO i comprendre amb força exactitud com s'executen les aplicacions en un sistema informàtic. L'alumne acaba fent servir el sistema des de dos punts de vista: com a usuari interactiu i com a usuari programador d'aplicacions que treu profit de les funcionalitats que ofereix un Sistema Operatiu.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent