DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA Codi 17264122
Ensenyament
Grau de Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils (2018)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
VIEJO GALICIA, LUIS ALEXANDRE
Adreça electrònica alexandre.viejo@urv.cat
Professors/es
VIEJO GALICIA, LUIS ALEXANDRE
Web
Descripció general Aquesta assignatura té com a objectiu que l’alumne conegui els diferents models d’arquitectures utilitzades als sistemes informàtics. Específicament es tractarà amb especial èmfasi les arquitectures basades amb el model client/servidor, les arquitectures distribuïdes i les arquitectures orientades a serveis. Although this course is not offered in English, foreign exchange students will receive personalised support in English and will be able to develop the evaluation activities in this language.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent