DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT Codi 17635102
Ensenyament
Intel·ligència Artificial (2012)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
5 Obligatòria Primer 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
VALLS MATEU, AÏDA
Adreça electrònica aida.valls@urv.cat
hatem.abdellatif@urv.cat
Professors/es
VALLS MATEU, AÏDA
ABDELLATIF FATAHALLAH IBRAHIM MAHMOUD, HATEM
Web
Descripció general
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent