DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ Codi 17914131
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Enginyeria Informàtica i de Biotecnologia (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Quart 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
FERRÉ BERGADÀ, MARIA
Adreça electrònica maria.ferre@urv.cat
cesar.mauri@urv.cat
neus.budesca@urv.cat
Professors/es
FERRÉ BERGADÀ, MARIA
MAURI LOBA, CESAR FRANCESC
BUDESCA HERNANDO, NEUS
Web
Descripció general Trobar l’algorisme que resolgui un problema de la forma més eficient possible és una tasca complexa. Això ens fa entreveure que és indispensable tenir una metodologia per a fer-ho. Una metodologia és un conjunt de mètodes, principis, regles que permeten enfrontar de forma sistemàtica el desenvolupament d’una solució a una problema plantejat. A l’assignatura treballarem tots els aspectes necessaris per aconseguir dissenyar aquesta solució algorítmica idònia al problema plantejat i saber validar-la.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent