DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR Codi 17914135
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Enginyeria Informàtica i de Biotecnologia (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Quart 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
MAURI LOBA, CESAR FRANCESC
Adreça electrònica cesar.mauri@urv.cat
Professors/es
MAURI LOBA, CESAR FRANCESC
Web
Descripció general L’assignatura ha de servir per a introduir als alumnes els conceptes bàsics de la interacció persona-ordinador. Inclou com el factor humà afecta a la interacció, quins són els principals dispositius per a la interacció, fonaments de disseny de sistemes interactius, introducció a l'accessibilitat i avaluació de la usabilitat i l'accessibilitat.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent