DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) MATEMÀTIQUES Codi 19224006
Ensenyament
Grau d'Enologia (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
GARCÍA GÓMEZ, CARLOS
Adreça electrònica carlos.garciag@urv.cat
jordi.villadelprat@urv.cat
Professors/es
GARCÍA GÓMEZ, CARLOS
VILLADELPRAT YAGÜE, JORDI
Web
Informació rellevant Introducció a les funcions de varies variables, espais vectorials i aplicacions lineals.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent