DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) FÍSICA Codi 19224007
Ensenyament
Grau d'Enologia (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Química Física i Inorgànica
Coordinador/a
RUIZ MARTÍ, JOSÉ JAVIER
Adreça electrònica josepxavier.ruiz@urv.cat
rosam.sole@urv.cat
xavier.mateos@urv.cat
Professors/es
RUIZ MARTÍ, JOSÉ JAVIER
SOLÉ CARTAÑÀ, ROSA MARIA
MATEOS FERRÉ, XAVIER
Web
Informació rellevant En aquest curs s'estudiaran aquells aspectes de la Física relacionats amb l'enologia.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent