DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) BIOQUÍMICA Codi 19224010
Ensenyament
Grau d'Enologia (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Coordinador/a
ARDÈVOL GRAU, ANA MARIA
Adreça electrònica mariajosepa.salvado@urv.cat
juanbautista.fernandez@urv.cat
luismelchor.gallart@urv.cat
anna.ardevol@urv.cat
montserrat.pinent@urv.cat
aleix.ribas@urv.cat
zara.pons@urv.cat
joan.serrano@urv.cat
raul.beltran@urv.cat
katherine.gil@urv.cat
albert.gibert@urv.cat
Professors/es
SALVADÓ ROVIRA, MARIA JOSEPA
FERNÁNDEZ LARREA, JUAN BAUTISTA
GALLART MILLAN, LUIS MELCHOR
ARDÈVOL GRAU, ANA MARIA
PINENT ARMENGOL, MONTSERRAT
RIBAS LATRE, ALEIX
PONS VILA, ZARA
SERRANO LÓPEZ, JOAN JOSEP
BELTRÁN DEBÓN, RAÚL ALEJANDRO
GIL CARDOSO, KATHERINE
GIBERT RAMOS, ALBERT
Web
Informació rellevant stablir els conceptes bàsics que permetin comprendre el funcionament dels éssers vius a nivell molecular
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent