DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) OPERACIONS BÀSIQUES Codi 19224101
Ensenyament
Grau d'Enologia (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Obligatòria Segon 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Enginyeria Química
Coordinador/a
LÓPEZ BONILLO, FRANCISCO
Adreça electrònica francisco.lopez@urv.cat
Professors/es
LÓPEZ BONILLO, FRANCISCO
Web
Informació rellevant
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent