DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) QUÍMICA ENOLÒGICA Codi 19224103
Ensenyament
Grau d'Enologia (2014)
Cicle 1r i 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Coordinador/a
MATHEU MALPARTIDA, MARÍA ISABEL
Adreça electrònica maribel.matheu@urv.cat
Professors/es
MATHEU MALPARTIDA, MARÍA ISABEL
Web
Informació rellevant A l'assignatura es presenten els constituients del vi i el seu comportament des del punt de vista químic un cop ha tingut lloc la fermentació alcohòlica. S'expliquen doncs els processos químics implicats en el color, conservació estabilitat, evolució i envelliment del vi.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent