DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I Codi 19224104
Ensenyament
Grau d'Enologia (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Obligatòria Segon 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Coordinador/a
MESTRES SOLÉ, MARIA MONTSERRAT
Adreça electrònica montserrat.mestres@urv.cat
Professors/es
MESTRES SOLÉ, MARIA MONTSERRAT
Web
Informació rellevant En aquesta assignatura es concreta la sistemàtica analítica a l'àmbit de l'enologia. Amb això es pretenen assentar les bases de l'anàlisi (tant el fonament de les tècniques com l'aplicació de les mateixes) com a eina per a la ressolució de problemes concrets i reals en un celler tot emprant tant mètodes de rutina com mètodes oficials.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent