DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES Codi 19224105
Ensenyament
Grau d'Enologia (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Obligatòria Segon 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Coordinador/a
LAMPREAVE FIGUERAS, MÍRIAM
Adreça electrònica miriam.lampreave@urv.cat
Professors/es
LAMPREAVE FIGUERAS, MÍRIAM
Web
Informació rellevant L'edafologia i climatologia vitícoles es centra en l'anàlisi de les condicions del sòl així com les atmosfèriques, de l'entorn de la vinya, i del seu microclima. S'estudia la seva influència sobre el creixement del cep i la qualitat del fruit, així com la possibilitat de manejar i modificar aquest microclima i aquest sòl amb les tècniques de cultiu
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent