DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) ENOLOGIA GENERAL I Codi 19224106
Ensenyament
Grau d'Enologia (2014)
Cicle 1r i 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Química Física i Inorgànica
Coordinador/a
ZAMORA MARÍN, FERNANDO
Adreça electrònica fernando.zamora@urv.cat
Professors/es
ZAMORA MARÍN, FERNANDO
Web
Informació rellevant Introduir el concenptes necesaris per elaborar els diferents tipus de vins al celler
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent