DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) ANÀLISI SENSORIAL I Codi 19224107
Ensenyament
Grau d'Enologia (2014)
Cicle 1r i 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Obligatòria Segon 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Enginyeria Química
Coordinador/a
CANALS BOSCH, JUAN MIGUEL
Adreça electrònica jmcanals@urv.cat
laura.medina@urv.cat
olga.pascual@urv.cat
anton.castella@urv.cat
Professors/es
CANALS BOSCH, JUAN MIGUEL
MEDINA TRUJILLO, LAURA
PASCUAL GARCIA, OLGA
CASTELLÀ MARTÍN, ANTON
Web
Informació rellevant Introducció a l'anàlisi sensorial, els sentits i la mecànica del tast
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent