DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) AMPELOGRAFIA Codi 19224111
Ensenyament
Grau d'Enologia (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Obligatòria Segon 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Coordinador/a
FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA
Adreça electrònica mariafrancesca.fort@urv.cat
Professors/es
FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA
Web
Informació rellevant Els objectius d'aquesta assignatura són entre altres, donar a conèixer les parts d'un cep mitjançan un estudi exhaustiu de l'anatomia i les funcions de cada òrgan i/o estructura, i veure el seu paper dins dels cicle vitals, interannuals i annuals. D'altra banda també es tractará, la part més botànica, la taxonomia i la sistemàtica de la vinya. Tampoc es descuidarà la història, per entendre la complexitat de les actuals varietats tant de les viniferes europees com de les americanes.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent