Objectius Competències
Disposar d'eines per afrontar problemes mal definits i criteris per aplicar-les
Superar ràpidament l’incertesa inicial creada per els problemes mal definits
Incrementar la confiança en la seva capacitat per a afrontar problemes complexos
Millorar la comunicació entre els membres d’un equip en disposar d’un llenguatge comú
Realitzar una contínua monitorització i reflexió sobre el progrés del procés en estar dividit en etapes
Incidir en la millora de la capacitat per a combinar coneixements en promoure la creativitat
Facilitar la presa de decissions quan hi ha diverses solucions alternatives entre les que escollir
Aplicar la sistemàtica a qualsevol situació com un procés mental natural