Atenció personalitzada
Descripció
En l'horari fixat -i comunicat convenientment- d'atenció, es procedeix a discutir, individualment o en grups reduïts sobre els detalls de les tècniques de resolució de problemes i com aplicar-les en casos concrets. Les consultes també es poden realitzar per correu electrònic.