DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR Codi 11091011
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 3 1.5 Troncal Tercer Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Pedagogia
Coordinador/a
FUGUET BUSQUETS, JUAN
Adreça electrònica juan.fuguet@urv.cat
Professors/es
FUGUET BUSQUETS, JUAN
Web
Descripció general La matèria permet adquirir un coneixement ampli sobre l'organització i funcionament del centre escolar i de la legislació que el regula. També permet saber quin ha de ser el perfil professional del mestre i les possibilitats de creixement personal i professional.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent