Atenció personalitzada
Proves de desenvolupament
Descripció
-Els alumnes han d'assistir com a mínim a una sessió de tutoria durant el quadrimestre.