Objectius Competències
1. Definir els elements que caracteritzen la investigació qualitativa i la quantitativa. AC3
AC15
BC2
CC3
2. Analizar els avantatges i els inconvenients de l'ús de cada una de les metodologies. AC3
AC7
BC1
BC8
CC4
3. Definir el rol de l'investigador en el procés d'investigació. AC15
BC2
CC3
CC6
4. Definir el procés que s'ha de seguir durant el disseny el desenvolupament i la implementació d'un invesrtigació educativa. AC15
BC2
BC8
CC6
5. Analizar els principals corrents actuals d'investigació en Tecnologia Educativa. AC15
BC3
BC5
CC4