Assignatures que en continuen el temari
EINES I TÈCNIQUES PER A LA RECOLLIDA I L'ANÀLISI DE DADES/11665212
DISSENY D'INVESTIGACIÓ/11665218