Objectius Competències
Conèixer les teories que històricament ha desenvolupat el folklore.
Identificar i interpretar missatges folklòrics.
Conèixer els mètodes específics per a l'estudi del folklore.
Desenvolupar uns hàbits de treball científics.