Tema Subtema
1. Història del foklore català. 1.1. L'etapa romàntica
1.2. Els inicis del segle XX
1.3. La postguerra
1.4. Dels anys 60 del segle XX als nostres dies
2. Els mètodes d'estudi del foklore. 2.1. El mètode històrico-geogràfic.
2.2. L'estructuralisme.
2.3. La perspectiva contextual i funcional.