Altres comentaris
Es recomana haver cursat prèviament l'assignatura d'Etnopoètica.