Descripció Pes
 
Altres comentaris i segona convocatòria