Tema Subtema
1.- Marc històric, cronològic i geogràfic de les primeres civilitzacions històriques. 1.1.- Egipte
1.2.- Proper Orient
2.- Metodologia per al coneixement del món antic. 2.1.- Fonts literàries
2.2.- Arqueologia
2.3.- Antropologia
3.- Egipte 3.1.- La dinastia 0: l'origen de l'estat.
3.2.- L'imperi antic. El món funerari.
3.3.- La crisi del primer període intermedi.
3.4.- L'imperi mig.
3.5.- El segon període intermedi.
3.6.- L'imperi nou. El cisma amarnià.
3.7.- Societat i cultura a l'Egipte faraònic.
4.- Proper Orient 4.1.- Història de la investigació.
4.2.- Els primers assentaments. De l'aldea a la ciutat.
4.3.- Societat i cultura al POA antic. El naixement de l'escriptura.
4.4.- Els imperialismes a Mesopotàmia. De Sumer a Assur.
4.5.- Anatòlia: L'imperi hitita.
4.6.- La crisi dels imperis: els pobles del mar.