Descripció
La tutoria s’efectuarà a nivell general per grups de treball i de tipus individual. Es fomentarà l'ús de les TIC per presentació de treballs, l’expressió oral, la resolució de problemes relacionats amb la investigació i l’adquisició de coneixements relacionats amb la recerca de la informació; els objectius de la tutoria individual consisteixen en l’orientació dels alumnes en el seguiment de l’assignatura, en l’adquisició de tècniques d’estudi i anàlisi adequades i en la seva trajectòria curricular.