Assignatures que en continuen el temari
HISTÒRIA ANTIGA/12204104
HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA/12204202
PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA/12204224
HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA/12204257