Tema Subtema
1. La memòria de la 2ª G. Mundial a Europa. a) La desnazificació i l’extrema dreta (Alemanya); b) El nacionalisme a Polònia; c) Antisemitisme i la Shoa; d) Republicanisme i Resistència (França)
2. Sorgiment i decadència de l’Estat del Benestar a) Postguerra a Europa; b) La decadència de l’Estat del Benestar; c) Unió Europea; d) Memòria i història
3. La democratització del comunisme a) La fi dels fronts populars 1947; b) La revolta d’Hongria 1956; c) La revolució de Praga 1968; d) La caiguda del mur de Berlin 1989.
4. Memòria dels conflictes racistes a) La Guerra de Corea i la del Vietnam; b) La lluita pels drets civils als EUA. Continuïtats i memoria; c) La fi de l’Apartheit i la transició cap a una Sud-Àfrica democrática
5. La contracultura global a) Revolta estudiantil de París; b) Revolució cultural Xinesa; c) Revoltes als EUA i Europa
6. Magrib i el Proper Orient a) Descolonització; b) Neocolonialisme; c) Panarabisme; d) Islamisme; e) Jihaidisme; f) Conflicte arabo-isrealià;
7. El despertar dels nacionalismes a Europa a) Les repúbliques ex-soviètiques; b) Les repúbliques ex-iugoslaves
8. Cap una història global a) Cultura global; b) Mobilitzacions globals; c) Fragilitat democrática;